Taiwan på sjätte plats
i världen vad gäller
ekonomisk frihet enligt
Heritage Foundation!
Vi gratulerar president
Tsai till John McCain
Prize for Leadership
in Public service.