Kontakt

Du kan komma i kontakt med Svensk-Taiwanesiska Vänskapsföreningen på följande epostadress:

info@swetai.org

Adress:
Svensk-Taiwanesiska Vänskapsföreningen
Poststugan 755
211 65 Malmö